image3.jpg
رویت برگه استاد احمدی نیا PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط رودابه باورصاد   
دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۴

قابل توجه دانشجویانی که با استاد احمدی نیا در نیمسال اول 96-95 واحد دارند.

 

جهت رویت برگ امتحان پایان ترم خود روز چهارشنبه 22/10 ساعت 10 به ازمایشگاه مراجعه نمایید.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۱